Učme se od Dánů

4 věci, kterými nás mohou Dánové inspirovat

Není divu, že tamigo, jakožto software pro komplexní organizaci a správu pracovních sil, neboli také nástroj „lidského štěstí“ na pracovišti, bylo založeno v nejšťastnější zemi na světě a tou je Dánsko.

 

Work-life balance

Jedním z hlavních důvodů, proč jsou Dánové tolik produktivní, jsou krátké pracovní dny. Běžný dánský pracovní den začíná kávou kolem deváté hodiny ranní a končí brzy odpoledne, zpravidla kolem 16. hodiny. A opravdu nepracují ani o víkendech. Krátký pracovní den je nicméně vyvážen o to vyšší energií zaměstnanců vloženou do své pracovní náplně.

 

V každém případě budete v Dánsku klasické „píchačky“ hledat marně. Což je ve značném kontrastu s docházkovým systémem tamigo Touch, jenž sleduje přesný příchod a odchod zaměstnanců a je určen především pro zahraniční trhy :).

 

Dánové si nepotrpí na kontrole pracovní doby. Dá se s určitým zjednodušením říct, že místní mentalita funguje opačně než u nás. Když jste v práci přesčas, tedy po 16 hodině, tak to vypadá, že si neumíte zorganizovat svůj čas nebo pracujete neefektivně a proto nestíháte.

 

V našich podmínkách je obvykle práce přes čas uznávaná a v některých společnostech i považována za standard. Když odcházíte dle řádné pracovní doby, mohlo by se kolegům zdát, že nemáte dostatečné množství práce a mělo by se Vám přidat. Práce, ne peněz :).

 

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je v současné době v Dánsku čím dál důležitější, a vnímají to i vedoucí pracovníci společností, kteří se snaží předcházet syndromu vyhoření zaměstnanců. Je běžné, že se nadřízení se svými zaměstnanci pravidelně scházejí, aby si promluvili o jejich spokojenosti. Věříme, že zájem o blaho zaměstnanců začíná být běžný i v českých firmách napříč všemi obory.

 

Zkusme se proto zaměřit na pečlivé rozvržení našeho osobního a pracovního života. Přestože je skvělé, že nám práce dává smysl a milujeme ji, je dobré, když není jediným smyslem našeho života.

 

Fenomén hygge

Víte, co si představit pod pojmem „hygge“? Ve zkratce se jedná o situaci, kdy se doma zachumláte do deky, zapálíte hromadu svíček, přečtete si skvělou knížku a k tomu popíjíte horký čaj nebo kakao. Jednoduše pohoda. Jsme si téměř jisti, že hygge styl života vyzkoušel během pandemie snad každý z nás.

 

Kromě domácího využití se tato severská filozofie dá efektivně využít i v pracovním prostředí. Výraz hygge byl odvozen od středověkého slovesa „myslet“ a svůj stávající význam získal během 19. století. Hygge je dánské a norské slovo vyjadřující pohodový přístup k životu, spjatý s pohodlným bydlením a uměním najít si něco krásného v každém okamžiku. Mimo jiné znamená také schopnost spokojit se s málem, brát život tak jak je a zachovat si realistický pohled na věc.

 

Hodnoty, které vytvářejí příjemnou firemní kulturu, poskytují všem zaměstnancům pocit bezpečí. Takový pocit otevírá potenciál pro to být sám sebou. Bez obav mluvit nahlas, sdílet nápady, myšlenky a energii bez studu ze zesměšnění nebo odmítnutí. Takové prostředí podporuje růst osobnosti zaměstnanců a v globálním měřítku přináší společnostem spokojené a tím i výkonné zaměstnance.

 

Realističtější pohled na cíle a ambice

Dánové preferují menší cíle před cíli megalomanskými. Neznamená to však, že se podceňují a nevyužívají svůj maximální potenciál, což dokládá i stav dánské ekonomiky. Soustředí se na dosahování cílů a pocitu radosti a uspokojení z jejich dosažení. Když máte několik menších cílů místo jednoho velmi ambiciózního cíle a častěji se z těchto malých úspěchů radujete, pocit uspokojení Vám přidá sebevědomí a radost z práce. To je klíč k úspěchu.

 

Hodnoty

Dánové mají filozofii práce vystavěnou na hodnotách jako je samostatnost, odpovědnost, kreativita a předávání znalostí.

 

Projevuje se to hlavně v „self-managementu“ neboli sebeřízení. Obvyklá je plochá firemní kultura, kde jsou nepatrné rozdíly mezi šéfem a podřízeným. Rovnost a důvěra je základ, na kterém Dánové staví. Pracovní autonomie nezpůsobuje chaos a prokrastinaci, jak by se mohlo zdát, ale pravý opak. Lidé si důvěry velmi váží a náležitě ji společnosti odměňují svou pracovitostí.

 

S důvěrou a hodnotami jdou ruku v ruce realistické výsledky a termíny. Také home office je v Dánsku již dlouhou dobu standardem. Přispívá k pohodové firemní kultuře a podporuje samostatnost.