Zaměstnanec

Ve společnosti Tamigo se domníváme, že vysoká úroveň informovanosti zaměstnanců a možnost aktivně ovlivnit vlastní pracovní den jim pomáhá předcházet konfliktům a zvyšuje jejich loajalitu vůči pracovišti. Jednou z hlavních výhod aplikace Tamigo je to, že vás systém jako zaměstnance aktivně zapojuje do dialogu. Žádný jiný dodavatel systémů online rozpisů směn nepracuje v takové míře s transparent-ností a možnostmi komunikace.


Aplikace Tamigo – zapište si směny sami

Díky aplikaci Tamigo pro všechny chytré telefony získáte přístup ke všem důležitým funkcím. Ať budete kdekoliv, aplikace Tamigo vám kdykoliv umožní vyměňovat směny, posílat nabídky na obsazení uvolněných směn a nabízet k výměně vlastní směny – o vše ostatní už se postará systém.

Přehled odpracovaných hodin a absencí

Jako zaměstnanec máte kdykoliv přístup k vlastnímu pracovnímu výkazu. Proto nikdy nevyvstanou pochybnosti o počtu hodin, které jste odpracovali během určitého konkrétního období. Máte také přehled o počtu svých absencí.

Komunikace – rychlá a efektivní

Jako zaměstnanec máte díky internetu nebo telefonní aplikaci přístup ke kompletnímu telefonnímu seznamu svých kolegů a přímých nadřízených a můžete se svým pracovištěm kdykoliv komunikovat. Neustále budete mít přístup k důležitým informacím ze svého oddělení, a to bez ohledu na platformu.

Vyzkoušejte zdarma právě teď!