Výkonný ředitel (CEO)

Díky aplikaci Tamigo může získat vedení společnosti snadno a rychle přístup k aktualizovanému přehledu plánování, výnosům, rozpočtům a začátku pracovní doby zaměstnanců. Jako administrátorovi vám Tamigo poskytne jasnou představu o výkonnosti provozovny – individuálně i komplexně. Snadný a každodenní přístup ke zprávám o chodu provozovny vám už v počáteční fázi umožní činit správná rozhodnutí a přehledné výsledky jsou jasně patrné v celkovém hospodářském výsledku.


Spatřete budoucnost vaší společnosti

Společnost Tamigo vyvinula řadu funkcí, které vám umožní činit správná rozhodnutí vedoucí ke zlepšení zákaznického servisu, zvýšení prodeje a minimalizaci mzdových nákladů. Tamigo vám díky uploadovaným údajům o zákaznících pomůže udělat si jasnou představu o hodinové produktivitě v dané provozovně. Na základě prognóz mohou následně obchodní ředitelé učinit podložená rozhod-nutí o budoucím obsazování pracovních míst.

Jednoduchý a transparentní benchmarking

Jako jeden z mála dodavatelů na trhu systémů organizace pracovního provozu nabízí Tamigo ne-omezený přístup k informacím o celé společnosti. To znamená, že vedení může snadno získat přeh-led o stavu zaměstnanců v daném provozu, o mzdových nákladech a vedení společnosti může vytvořit kolektivní srovnávací (benchmarkovou) analýzu pro všechna oddělení/úseky. Integrovanou funkcí komunikačního modulu aplikace Tamigo je možnost přímé komunikace se všemi zaměstnanci ve všech odděleních/úsecích.

Šetřete čas i peníze

Tamigo vám dává do rukou všechny předpoklady, aby byla vaše společnost ještě výdělečnější. Můžete díky němu minimalizovat časově náročnou administrativu a více se věnovat zákaznickému servisu a zvyšování výnosů. Původní časově náročné administrativní úkony, například plánování směn, komunikaci se zaměstnanci nebo převod mezd, nahrazuje Tamigo časově úspornými a plně automatizovanými procesy.

Vyzkoušejte zdarma právě teď!