Provozní ředitel (COO)

Aplikace Tamigo vám poskytne veškeré nezbytné předpoklady pro optimalizaci chodu na všech úrovních vaší společnosti. Ať jste provozním ředitelem menší, středně velké nebo gigantické firmy, vždy potřebujete neomezený přístup k aktuálním klíčovým ukazatelům výkonnosti. Tamigo sdružuje všechny požadované informace o klíčových ukazatelích výkonnosti na jednom místě.


Soustřeďte svou práci na požadovaný cíl

Jako jeden z mála dodavatelů na trhu systémů organizace pracovní síly nabízí Tamigo neomezený přístup k informacím o celé společnosti. Jako provozní ředitel proto můžete rychle zjistit, které provozovny nebo oddělení potřebují zaměřit svoji práci na jasně daný cíl.

Benchmarking na několik kliknutí

Stačí několik kliknutí a Tamigo vám nabídne přehled celé řady klíčových ukazatelů výkonnosti, například produktivitu přepočtenou na zaměstnance, výnosy nebo mzdové náklady. Jako provozní ředitel tak můžete na základě trvale aktualizovaných hodnot kdykoliv vytvořit kolektivní srovnávací (benchmarkovou) analýzu pro všechna oddělení/úseky.

Komunikace na všech úrovních

Integrovanou funkcí aplikace Tamigo je komunikační modul s možností přímé komunikace se všemi zaměstnanci ve všech odděleních/úsecích přes informační stránku aplikace, email nebo SMS zprávy. Tamigo také zlepšuje možnost dialogu s řediteli jednotlivých provozoven, kteří tak mají přístup ke všem potřebným ekonomickým zprávám.

Vyzkoušejte zdarma právě teď!