Personální oddělení (HR)

Personální modul aplikace Tamigo neslouží pouze jako organizační nástroj, ale představuje také nejdůležitější funkce, které naleznou každodenní využití na všech úrovních vaší organizace. Personální funkce jsou obvykle nástrojem, který je využíván vedením, nicméně personální modul aplikace Tamigo umožňuje navázat dialog se zaměstnanci, čímž je významně zapojuje do běhu společnosti.


Automatické vytváření smluv

V aplikaci Tamigo můžete tvořit smlouvy pro konkrétní zaměstnance na základě vložených osobních informací. Smlouva může být poté v aplikaci uložena a lze ji kdykoliv zpřístupnit online pro zaměst-nance i vedení.

Vytvářejte a ukládejte dokumenty zaměstnanců

Personální oddělení může v aplikaci Tamigo snadno vytvořit a uložit veškeré relevantní dokumenty zaměstnanců. O tom, k jakým dokumentům získají zaměstnanci přístup, rozhodne vedení.

Vytvořte si přehled o kompetencích

Jsou v práci zaměstnanci s potřebnou kompetencí? V aplikaci Tamigo můžete k zaměstnancům snadno přiřadit jejich kompetence a odbornou způsobilost, což zajistí, aby byli v danou chvíli v zaměstnání lidé, které tam potřebujete. Přehled o odborné kompetenci je součástí rozpisu směn.

Vyzkoušejte zdarma právě teď!