Restaurace

Umožněte aplikaci Tamigo zvýšit zisk vaší restaurace. Tamigo každý den výrazně pomáhá velkým i malým restauracím. Internetový modul rozpisu směn je přizpůsoben restauracím, které chtějí minimalizovat řadu časově náročných úkonů, které jsou pro toto podnikání charakteristické. S aplikací Tamigo můžete snadno organizovat rozpisy směn, zaznamenávání odpracované doby a komunikaci. Zároveň budete mít k dispozici dokonalý přehled o své finanční situaci, na jehož základě budete moci vždy naplno využít potenciál své restaurace, což bude pro ni i pro vás znamenat zisk.

Vyzkoušet zdarma

Mějte přehled o výši mzdových nákladů

Mzdové náklady restaurací tvoří často 30–40 % celkových výnosů a jedná se o bezkonkurenčně nejvyšší výdajovou položku. Současně může existovat rozdíl mezi mzdovými náklady pro personál kuchyně a pro číšníky. Tamigo vám proto doporučí – a to až po rozpis jednotlivých hodin – jak by měl vypadat váš rozpis směn, abyste aktuálně i v budoucnu dosáhli rovnováhy mezi mzdovými náklady a často kolísavými výnosy.

Rychlé a efektivní plánování směn

V běžném provozu restaurace je charakteristický velký počet hodinově placených zaměstnanců a jejich častá fluktuace. Výměna směn, obsazování volných směn a organizace dovolených jsou proto často velmi časově náročné procesy. Online aplikace Tamigo pro rozpisy směn tyto úkony automatizuje. Vy činíte rozhodnutí, na jejichž základě jsou informováni zaměstnanci a rozpis směn je automaticky aktualizován.

Zaznamenávání odpracované doby a generování mezd

Obdržet správnou výši platu je jedním z nejvýraznějších motivačních faktorů na všech pracovištích. Tamigo zaznamenává všechny skutečně odpracované směny do výkazu práce, který je možné následně spolu s přílohami a přesčasy v jediném souboru exportovat do vámi preferovaného mzdového systému. Zaměstnanci mají ke svému rozpisu neustále přístup, mohou potvrdit výši mzdy a předejít konfliktům.

Could not display case (10182)

Jak správně začít?

S aplikací Tamigo můžete začít ve velkém stylu. Objednejte si bezplatnou 30 denní zkušební verzi s plnou podporou pro chytré telefony a okamžitě vytvořte profily zaměstnanců, rozpisy směn a zaznamenávejte dovolené. Po uplynutí zkušební doby je Tamigo nedílnou součástí vaší firmy a vy ho můžete po uhrazení předplatného snadno dál používat.
Pokud bude vaše společnost potřebovat v počáteční fázi dodatečnou asistenci, Tamigo nabízí řadu podpůrných služeb. Na počátku testování je možné si domluvit osobní schůzku, na níž vám vysvětlíme, co je nezbytné vědět o aplikaci Tamigo, nebo si můžete objednat praktický seminář pro svoji firmu a klíčové vedoucí zaměstnance, po jehož absolvování si do systému zanesete všechny zaměstnance, kteří získají přístup k aktualizovaným rozpisům směn.
Pro řetězce nabízí Tamigo řešení, kdy se postará o celý proces implementace, přenosu dat, hladké začlenění aplikace do mzdového systému a vyškolení výkonných manažerů. Společně připravíme podrobný harmonogram, jak by měl proces probíhat, a následně ho přizpůsobíme vašim specifickým přáním a potřebám. Cílem je dodat efektivní řešení v co nejkratším čase.

Pro vaše podnikání doporučuje Tamigo tento balíček

Starter

Začněte skvělým startem

Od 999

Pobočka/měsičně

Regular

Rychlá a snadná kalkulace mezd a integrace se mzdovými systémy

Od 1 399

Pobočka/měsičně

Enterprise

Pro obchodní řetězce, které potřebují dokonalý přehled

Kontaktujte nás

Vyzkoušejte zdarma právě teď!

;