Rozpis směn

Tamigo je 100% online webové řešení, které Vám poskytuje dokonalou kontrolu nad celým procesem personalistiky. Logicky strukturovaný a snadno dostupný rozpis směn vám pomáhá zůstat každý den v obraze. V rámci běžného denního provozu můžete organizovat výměnu směn, nabízení volných směn, řešení dovolených a absencí.

Změny jsou do aplikace Tamigo zadány automaticky, rozpis směn je aktualizován a vaši zaměstnanci jsou okamžitě informováni. Rozpis služeb si můžete automaticky převést do soukromého kalendáře, např. aplikace Google Calendar, Outlook Calendar nebo iPhone Calendar. Ve chvíli, kdy manažer aktualizuje rozpis služeb, Váš vlastní kalendář tuto změnu zaznamená a automaticky se aktualizuje dle nově rozplánovaných směn. Kromě toho můžete do rozpisu začlenit i plánované a skutečné mzdové náklady pro jednotlivé provozovny/úseky.

Díky aplikaci Tamigo budete mít jasnou představu o výši mezd pro právě vytvořený rozpis směn, čímž získáte spolehlivý základ pro aktivní rozhodování o provádění změn.

Funkce

Plánujte dopředu

Rozpis směn nemusíte připravovat každý týden znovu. Při použití šablony ho stačí vytvořit pouze jednou. Použijte šablonu na požadovaný počet týdnů a umožněte k ní okamžitý přístup vašim zaměstnancům. Můžete také vypsat nový rozpis směn jednoho zaměstnance, aniž byste přepsali jeho stávající rozpis.

Naplánujte směny

Vložte směny přímo do rozpisu služeb, ve kterém se snadno a rychle zorientujete. Stiskněte “Uložit” a okamžitě sdílejte online tento rozpis služeb s Vašimi zaměstnanci.

Výměna směn

V rámci výměny směn můžete snadno přijmout či zamítnout nabídku směny nebo žádosti o výměnu směny mezi zaměstnanci. Systém poskytuje kompletní dokumentaci a nabízí dokonale srozumitelný přehled směn, které jsou na základě rozhodnutí manažera nebo administrátora automaticky aktualizovány.

Dejte sbohem Excel tabulkám a zdlouhavému ručnímu zadávání dat

V současné době zažívá mnoho společností výrazný nárůst počtu zaměstnanců pracujících na částečný úvazek. To klade vysoké nároky na rozpis směn, který musí být kvůli mnoha zaměstnancům a složitější komunikaci s nimi propracovanější než v minulých letech. Ruční zadávání údajů je náchylné k chybám a dnes už patří minulosti. Tamigo rozpis směn nahrazuje manuální procesy automatickými funkcemi, které vám ušetří čas, a vy se můžete věnovat důležitějším záležitostem.


Snadný přehled o regulaci pracovní doby

Po vytvoření rozpisu směn vám Tamigo poskytne informace, které vám pomohou dodržet předepsanou regulaci pracovní doby. Pomocí barevného odlišení například přidělíte svým zaměstnancům přesný počet hodin, k jejichž odpracování jsou smluvně vázáni. Kromě toho budete dostávat automatická varováni v případě porušení pravidla o pracování více směn za sebou než je povoleno.


100% online

Tamigo představuje online řešení. S aplikací Tamigo můžete z pozice administrátora nebo manažera kdykoliv a odkudkoliv na světě vytvářet nové rozpisy směn nebo provádět změny ve stávajících rozpisech. Po dokončení potvrdíte nový rozpis směn jediným kliknutím a vaši zaměstnanci získají k aktualizovaným údajům okamžitý přístup.