Mzdy a čas

Zaznamenávejte svým zaměstnancům skutečně odpracované hodiny a aplikace Tamigo vám podle nich spočítá výši mezd. Vlastní odpracované hodiny mohou sledovat i sami zaměstnanci, čímž vzroste pravděpodobnost nalezení případných chyb dřív, než je údaj o počtu hodin odeslán na mzdové oddělení.

Funkce

Sick days

Zaznamenávejte si v rozpisu informace pro zaměstnance, veďte si o nich statistiku a mějte přehled o jejich nepřítomnosti.

Fond hodin

Fond hodin Vám poskytuje přehled o hodinách zaměstnance a zároveň pomáhá naplánovat efektivní využití zaměstnance.

Export do mezd

Pouhými několika kliknutími si můžete údaje o skutečně odpracovaných hodinách a rozložení pracovní doby exportovat a stáhnout přímo do svého mzdového systému.

Výkaz práce – Vaše záruka správně vyplacených mezd

Výkaz práce zobrazuje směny naplánované v rozpisu a směny skutečně odpracované. Na konci pracovního dne ho může manažer uzavřít a odpracované hodiny exportovat do Vámi preferovaného mzdového systému. Jedná se o vaši záruku správně vyplacených mezd.


Přesné finanční reporty díky výkazu práce

Základem pro finanční reporty v aplikaci Tamigo jsou uzavřené pracovní dny se skutečně odpracovanými směnami. Pokud tedy máte aktualizovaný výkaz práce, kdykoliv můžete nahlédnout do re-portu a porovnat rozpočet se skutečnými hodnotami.


Jsou mé plánované výnosy a rozpisy směn přesné?

Díky automatického uploadu vašich výnosů do aplikace Tamigo si můžete zjistit poměr nákladů na mzdy zaznamenaných ve výkazu práce už druhý den ráno. Náklady na mzdy se vypočítávají na základě počtu pracovníků a díky skutečným výnosům zaneseným ve výkazu práce okamžitě zjistíte procentní podíl mezd v daném dni. Pokud se procentní podíl mezd výrazně odchýlí od předpokládané hodnoty, můžete do budoucna přizpůsobit náklady na plánované směny.