Komunikace

Tamigo umožňuje managementu snadný a přímý přístup ke všem relevantním informacím o celé společnosti a také přímou komunikaci s jakýmkoliv zaměstnancem v jakémkoliv oddělení. Všichni zaměstnanci – nezávisle na velikosti firmy – mají navíc přístup k praktickým a strategickým informacím, které podporují všeobecné cíle a filozofii společnosti.

Komunikace probíhá vždy automaticky přes SMS zprávy a/nebo email. Vy si tak budete jisti, že zaměstnanci jsou vždy informováni o změnách v rozpisu směn v reálném čase.

Funkce

Synchronizace s osobním kalendářem

Rozpis služeb zaměstnanců si můžete automaticky převést do soukromého kalendáře, např. aplikace Google Calendar, Outlook Calendar nebo iPhone Calendar. Ve chvíli, kdy manažer rozpis služeb změní, bude váš kalendář okamžitě aktualizován a změny v rozpisu služeb se do něj promítnou.

Úvodní strana

Rychlá a věcná komunikace s vašimi zaměstnanci. Použijte úvodní stranu aplikace, kterou všichni zaměstnanci uvidí ve chvíli, kdy se připojí, k informování o kampaních, či akcích měsíce nebo prod-loužené otevírací době.

Zprávy v rozpisu směn

Využijte kalendář a prostřednictvím rozpisu směn poskytněte svým zaměstnancům nejnovější informace – všichni se tak dozví například čas konání pracovní schůze.


Automatické připomenutí směn

V aplikaci Tamigo můžete snadno nastavit automatické připomenutí směn. Máte tak jistotu, že jsou všichni vaši zaměstnanci informováni o svých směnách a všechny směny budou pokryty.


Soustřeďte se na komunikaci

Soustřeďte se na komunikaci Komunikační modul aplikace Tamigo účinně urychluje proces sbližování zaměstnanců a společnosti, protože klade důraz na nezávislost a dialog, nikoliv na jednostrannou komunikaci ze strany vedení.

Historie emailů a SMS zpráv

Zajímá vás, zda zaměstnanci dostali vaši nejnovější SMS zprávu? V aplikaci Tamigo můžete snadno sledovat, zda byly vaše SMS zprávy odeslány a přijaty a v případě pochybností je možné doložit výpisy a potvrzení o přečtení.