HR

Personální moduly běžně fungují jako nástroje využívané managementem společností. Personální funkce aplikace Tamigo navazují každodenní dialog se zaměstnanci a tím je výrazně zapojují do dění ve společnosti.

Funkce

Sdílené dokumenty

Zapojte své zaměstnance a uveďte do praxe sdílení informací v podobě dokumentů, např. motivačních pohovorů nebo manuálů pro zaměstnance. V aplikaci Tamigo vytvoříte a uložíte všechny relevantní dokumenty pro jednotlivé zaměstnance.

Vytvořte si přehled kompetencí

Jsou v práci zaměstnanci s potřebnou kompetencí? V aplikaci Tamigo můžete k zaměstnancům snadno přiřadit jejich kompetence, což zajistí, aby byli v danou chvíli v zaměstnání lidé, které tam potřebujete. Přehled o kompetencích je součástí rozpisu směn.

Automatické vytváření smluv

V aplikaci Tamigo můžete vytvářet zaměstnanecké smlouvy na základě vložených osobních údajů každého z nich. Smlouva může být následně v Tamigu uložena, aby mohla být kdykoliv online k dispozici pro zaměstnance i management společnosti.

Vždy aktualizované a dostupné údaje o zaměstnancích

Údaje o zaměstnancích, např. kompetence, mzdy, vyplácení bonusů a dovolené, můžete snadno aktualizovat. Jednotlivým zaměstnancům také můžete zpřístupnit informace a souhrny z proběhlých motivačních pohovorů, a tím jim poskytnout vzorové podklady pro příští motivační pohovory.


Místo pro efektivní sdílení informací

Tamigo poskytne vaší společnosti místo pro efektivní sdílení informací. Řada našich zákazníků dokonce Tamigo využívá jako firemní intranet, jelikož všechny informace shromažďuje na jednom místě. Management má díky aplikaci Tamigo jistotu, že zaměstnanci mají vždy přístup ke všem informacím týkajících se jejich daného oddělení a tak mají přístup ke všem relevantním dokumentům.


Nové technologie dávají zaměstnancům možnost se aktivně angažovat

Aplikace Tamigo pro všechny chytré telefony umožňuje zaměstnancům vyjádřit názor a zajišťuje jim mnohem větší vliv na vykonávanou práci. U nás ve společnosti Tamigo se domníváme, že je to výhoda pomáhající mírnit stres i udržet ve firmě kvalifikované zaměstnance, což v konečném důsledku zlepšuje konkurenceschopnost podniku.