Finance a prognózy

Tamigo je důležitým nástrojem v rámci každodenního úsilí optimalizovat chod vaší firmy, a to nezávisle na její velikosti. Tamigo umožňuje vedení společnosti organizovat a vytvářet přehledy výnosů, produktivity a mzdových nákladů jak na úrovni obchodních řetězců i jednotlivých prodejen.

S aplikací Tamigo můžete porovnávat finanční situaci jednotlivých provozů, požadovaným způsobem měnit aktuální i výhledové plánování a díky tomu zlepšit dialog mezi vedením společnosti a jejími manažery. Rozhraní Tamigo API vám kromě toho umožňuje sběr dat přímo z aplikace Tamigo nebo přenos dat přímo do aplikace Tamigo přes webové služby. Lze to provést kdykoliv a z jakéhokoliv jiného systému. Používání rozhraní API tím pádem zajišťuje optimální flexibilitu při integraci dat do jiných systémů.

Features

Automatické uploadování výnosů

Tamigo může uploadovat denní výnos z vašeho pokladního systému přímo do toho svého, díky čemuž v aplikaci automaticky uvidíte všechny aktualizované hodnoty a procentní podíly mezd.

Simulace výše mezd a prognózy

Nečekejte než bude pozdě! Na základě rozpisu směn získáte informaci o poměru mzdových nákladů z rozpočtu a budoucích výnosů.

Následující rozpočet

Díky aplikaci Tamigo můžete snadno monitorovat, zda dodržujete svůj rozpočet. Následující rozpočet může vycházet z naplánovaných hodin nebo z výše mezd.

Společná očekávání v rámci celé společnosti

Můžete si například snadno prohlédnout, jaká je prognóza vedení společnosti pro danou provozovnu. Vždy na začátku roku vytvoří vedení nebo manažer pobočky v aplikaci Tamigo rozpočty výnosů a mzdových nákladů. To znamená, že vedení i manažer pobočky mají neustále možnost srovnávat naplánovaná a skutečná čísla s čísly v rozpočtu.


Buďte proaktivní

Přehled produktivity je nástrojem pro manažery, kteří potřebují optimalizovat poměr zaměstnanci: výnosy. Díky tomuto přehledu můžete rychle reagovat např. na klesající výnosy nebo na nadměrný počet zaměstnanců a činit zásadní a aktivní rozhodnutí, která umožní vašim zaměstnancům co možná nejvyšší pracovní výkonnost – což jest přínosem produktivity ve vaší společnosti.


Budoucí poměr nákladů na mzdy

Nejen, že díky rozpočtu a rozpisu směn vidí vedení v aplikaci Tamigo podíl nákladu mezd v procentech v rámci posledních zaznamenaných výnosů, ale přehled podílu mzdových nákladů také ukazuje jejich budoucí vývoj, protože porovnává mzdové náklady plánovaného rozpisu směn s rozpočtem.