Here you can download the DPA Click here.

Tamigo je jedničkou na trhu online organizace zaměstnanců

ROZPISY SMĚN VYTVÁŘEJÍ PŘIDANOU HODNOTU

Pomáháme našim zákazníkům maximalizovat výnosy a minimalizovat mzdové náklady díky lepší organizaci procesu vytváření rozpisů směn – od zadání první směny do rozpisu až po převedení odpracovaných hodin do systému mezd.

Zjistit více

S APLIKACÍ TAMIGO SI UDRŽÍTE PŘEHLED

Aplikace Tamigo poskytuje řadu možností a výhod při udržování každodenního běhu vaší společnosti. Aplikace zvládá organizovat veškeré procesní záležitosti a brzy se stane vaším nepostradatelným společníkem. Umožní vám přijímat nebo odmítat nabídky na obsazení směn, jejich výměnu nebo organizovat dovolené.

Zjistit více

SNADNÁ KOMUNIKACE

Komunikace v aplikaci Tamigo probíhá automaticky přes SMS zprávy a/nebo email, a vy tak máte vždy jistotu, že jsou vaši zaměstnanci obeznámeni s aktualizovaným rozpisem směn.

Zjistit více

Aplikace Tamigo umožňuje denně komunikovat se zaměstnanci

SDÍLENÉ DOKUMENTY

Tamigo umožňuje také zapojení zaměstnanců prostřednictvím sdílených dokumentů, např. motivačních pohovorů nebo příruček pro zaměstnance. V aplikaci Tamigo vytvoříte a uložíte všechny relevantní dokumenty pro jednotlivé zaměstnance.

Zjistit více

VYTVOŘTE SI PŘEHLED KOMPETENCÍ

Jsou v práci zaměstnanci s potřebnou kompetencí? V aplikaci Tamigo můžete k zaměstnancům snadno přiřadit jejich kompetence, což zajistí, aby byli v danou chvíli v zaměstnání lidé, které tam potřebujete. Přehled o kompetencích je součástí rozpisu směn.

Zjistit více

EFEKTIVNÍ SDÍLENÍ INFORMACÍ

Tamigo poskytne vaší společnosti infrastrukturu k efektivnímu sdílení informací. Vedení bude mít díky aplikaci Tamigo vždy jistotu, že zaměstnanci na svém zařízení uvidí online nástěnku s informacemi pro dané oddělení/úsek a že budou mít díky aplikaci Tamigo vždy přístup k relevantním dokumentům.

Zjistit více

Tamigo vytvoří souhrn odpracovaných hodin jednotlivých zaměstnanců a exportuje ho do výplatního systému – výsledkem jsou nízké a stabilní mzdové náklady a možnost jejich bezproblémové kontroly

VŽDY SPRÁVNÁ VÝŠE VYPLÁCENÝCH MEZD

Tamigo má automaticky pod kontrolou jednotlivé exportované mzdové údaje a hledá chybějící nebo chybná data, aby nedošlo k výplatě mzdy v nesprávné výši, k nestabilitě mzdových nákladů nebo demotivaci či nespokojenosti zaměstnanců.

Zjistit více

BEZPROBLÉMOVÁ KONTROLA ODPRACOVANÝCH HODIN

Tamigo automaticky zvyšuje bezpečnost kontroly odpracovaných hodin, protože zaměstnanci mohou své odpracované hodiny průběžně sledovat a jejich nadřízený může případné chyby opravit ještě před spuštěním výplatního procesu. Mzdové oddělení má vždy celkový přehled o všech odpracovaných hodinách všech zúčastněných stran.

Zjistit více

ŠETŘETE ČAS I PENÍZE

Tamigo Touch představuje inteligentní registrační systém pracovní doby s digitálními docházkovými hodinami. Společnosti využívající Tamigo Touch často zjišťují, že ušetří na mzdových nákladech, protože zaměstnancům je vyplácena mzda za skutečně odpracované hodiny – ani vyšší, ani nižší.

Zjistit více

Tamigo sdružuje celý řetězec vytváření finanční hodnoty do jediného, uživatelsky přívětivého systému

MĚJTE PŘEHLED O VŠECH OPERACÍCH

Díky přímému přístupu ke zprávám o produktivitě, rozpočtech, procentních podílech mezd, předpokládaných výnosech a počtech zaměstnanců a zákazníků získáte jasnou představu o individuálním i souhrnném výkonu a každodenním běhu jednotlivých provozů.

Zjistit více

JEDNODUCHÝ A TRANSPARENTNÍ BENCHMARKING

Jako jeden z mála dodavatelů na trhu systémů organizace zaměstnanců nabízí Tamigo neomezený přístup k informacím o celé společnosti. To znamená, že management může snadno získat přehled o stavu zaměstnanců a mzdových nákladech v daném provozu.

Zjistit více

MYSLETE NA BUDOUCNOST

Snadno zjistíte, zda vámi naplánované směny překračují rozpočet nebo zda procentní podíl mezd překročí vámi požadovanou výši. Přehled získáte díky finančním zprávám, které vám pomohou učinit aktivní rozhodnutí vedoucí ke změnám ve vaší společnosti a zlepšení celkového zisku.

Zjistit více

Zjistěte jak můžeme pomoci Vaší společnosti:

"Regardless of country and culture, our initial impression – that Tamigo is a user-friendly planning tool for all our employees – has been confirmed."

International HR-manager in Bolia.com, Anette Sørensen
Bolia.com

"Tamigo is indispensible for Baresso as the people responsible at the individual coffee shops can make precise rotas, and keep track of labour costs and sales per hour for weeks ahead."

Head of administration at Baresso, Inger Luciani
Baresso coffe

"Tamigo provides us with an overview of our finances and rota that no other supplier was able to offer."

Production Manager, Martin Thomsen
The Call Company

”Shopkeepers don't have the time to read lengthy manuals. One of the key advantages of Tamigo is that new shopkeepers only need three hours' training.”

Svend Halse Petersen, HR manager
REMA 1000

Zprávy z Tamiga

Inteligentní rozpis směn: Jak snížit absenci ve firmě dle věkových rozdílů

Věděli jste, že vzorce, kdy nejsou mladší zaměstnanci v práci, jsou výrazně odlišnější než jejich starších kolegů 65+?

Zodpovědní manažeři ve firmách s rozlišným věkovým zastoupením už zajisté vědí toto:

V průměru nejsou starší zaměstnanci, tak často nemocní jako ti mladší, nicméně jsou zpravidla nemocní po delší dobu.

Zobrazit více

Zkušenosti s Tamigem od manažerů zahraničních společností

Zahraniční manažeři dali sbohem excelovým tabulkám a zdlouhavému ručnímu zadávání dat. Šetří tak svůj čas a věnují se důležitějším záležitostem při vedení firem. Každé ráno mají k dispozici aktuální procento mzdových nákladů a skutečných příjmů a to jim dává možnost činit rychlá kvalifikovaná rozhodnutí, která zajišťují efektivní podnikání.

Zobrazit více

Tamigo navázalo kooperaci s Fučík & partneři

Navázali jsme spolupráci se společností Fučík & partneři, která má 20leté zkušenosti v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví a zpracování mzdové agendy.

Připravujeme workshop pro majitele a manažery podniků k představení Tamiga a k možnostem efektivního zpracování mzdové agendy.

Zobrazit více

Začněte právě teď!